Pierre Pierre, who replica handbag 185cm tall, gucci replica handbags the "Diamond King" in his hermes replica handbags . He has been selected as one of the handbag replica most beautiful 50 people in the "People" magazine. It is also known as replica handbags most elegant and quiet in the world. Unforgettable prince.


Príhovor 25.01.2013  
Príhovor priateľom a nepriateľom. Editované 18.04.2014.
Pozdrav v roku 2013  
Vitajte v Novej Fáze ľudstva!
Katari: Chronológia Udalostí   
Pravda podaná jednoducho. Dejiny Katarstva.
Prečo cirkev temného veku vyhubila Katarov  
Mystická rozprava.
Katarské vojny   
Mapa postupnosti katarských vojen a zoznam katarských diecéz s menami duchovných vodcov.
Predpisy - Inkvizícia - Toulouse  
Cirkevné predpisy ohľadom vyhľadávania a trestania heretikov, z roku 1229.
Montségur a Carcassonne  
Montségur a Carcassonne sú dve najpopulárnejšie katarské pamätné miesta.
Biskup John Hooper  
John Hooper, ktorý sa stal anglickým Jánom Husom, je osobným príkladom Corascendiiným. Aj on pôsobil v Gloucesteri.
Vražda Abraháma Lincolna  
Klasický príklad vraždy vysokej politickej osobnosti - v prospech moci peňazí.
Abraham Lincoln, Boh a Sprievodca  
Abrahám Lincoln, 16. prezident USA a duchovný sprievodca.
Podobnosti vo vraždách  
Podobnosti vo vraždách Abraháma Lincolna a Johna F Kennedyho.
Exil a návrat Dagoberta II  
Okolnosti únosu a návratu kráľa Dagoberta II na pozadí významných osobností cirkvi a dvora.
Austrázsky kráľ Dagobert II  
Príbeh austrázskeho kráľa Dagoberta II.
Otto Rahn  
Príbeh Otto Rahna, najvýznamnejšieho Katara 20. storočia.
Pápež Inocent III  
Podľa slovenskej verzie Wikipédie sa tieto udalosti v živote pápeža Inocenta III nikdy neudiali. Boli osudové, čo sa týka konečného rozsudku nad Rímskou cirkvou - pred Bohom, ako aj v dejinách ľudstva.
Vyplienenie Carihradu  
Podľa istého súčasného dejepisca, väčší zločin proti ľudskosti, ako bola štvrtá krížová výprava, neexistuje. Vyhlásil ju Inocent III, ktorý o štyri roky neskôr zahájil genocídu Katarov.
Svätý Bernard  
Príspevok Sv. Bernarda k večnej sláve cirkvi: Cez smrť pohana kresťan nadobúda večnú slávu, lebo takým skutkom oslavuje Krista.
Arnaud Amaury  
Nesmierna milosť kresťanskej lásky na rozkaz pápeža Inocenta III obyvateľom Languedoku, ako ju uskutočnil Arnaud Amaury. Skvelá práca James McDonalda, ktorá nasýti aj náročnejšiu myseľ so záujmom nielen o stredovek.
Šimon z Montfortu   
Odvážny vojak a skvelý taktik, ktorý pri obliehaní mesta Toulouse zomrel z rúk žien a detí.
Kopti  
Kopti a ich prínos ku kresťanstvu.
Planéty neklamú  
Na základe mimoriadneho záujmu o Corascendiin horoskop vo svete, sa táto informácia od 23.07.2011 sprístupnila aj v slovenskom jazyku.

 sitemap © Corascendea 2000- sitemap