A Rolex watch isreplica watches a artefact just like any other. A acclimated Rolex can be purchased from an alone as able-bodied as not acceptable online retail store. If you are cerebration for a accomplished new archetypal admitting a basal prices you will never accept it rolex replica from an clearly accustomed shop. You ability wish to seek it from stand-alone wrist watch vendors. However, because that replica handbags a additional duke Rolex is additionally admired lots of money you accept to accomplish a top cleft attending up thereby authoritative abiding you will rolex replica uk adore advice from an experts.


Príhovor 25.01.2013  
Príhovor priateľom a nepriateľom. Editované 18.04.2014.
Pozdrav v roku 2013  
Vitajte v Novej Fáze ľudstva!
Katari: Chronológia Udalostí   
Pravda podaná jednoducho. Dejiny Katarstva.
Prečo cirkev temného veku vyhubila Katarov  
Mystická rozprava.
Katarské vojny   
Mapa postupnosti katarských vojen a zoznam katarských diecéz s menami duchovných vodcov.
Predpisy - Inkvizícia - Toulouse  
Cirkevné predpisy ohľadom vyhľadávania a trestania heretikov, z roku 1229.
Montségur a Carcassonne  
Montségur a Carcassonne sú dve najpopulárnejšie katarské pamätné miesta.
Biskup John Hooper  
John Hooper, ktorý sa stal anglickým Jánom Husom, je osobným príkladom Corascendiiným. Aj on pôsobil v Gloucesteri.
Vražda Abraháma Lincolna  
Klasický príklad vraždy vysokej politickej osobnosti - v prospech moci peňazí.
Abraham Lincoln, Boh a Sprievodca  
Abrahám Lincoln, 16. prezident USA a duchovný sprievodca.
Podobnosti vo vraždách  
Podobnosti vo vraždách Abraháma Lincolna a Johna F Kennedyho.
Jezuiti vo vražde Lincolna  
Nábožensko-mocenské pozadie vraždy 16. amerického prezidenta, Abraháma Lincolna.
Exil a návrat Dagoberta II  
Okolnosti únosu a návratu kráľa Dagoberta II na pozadí významných osobností cirkvi a dvora.
Austrázsky kráľ Dagobert II  
Príbeh austrázskeho kráľa Dagoberta II.
Otto Rahn  
Príbeh Otto Rahna, najvýznamnejšieho Katara 20. storočia.
Pápež Inocent III  
Podľa slovenskej verzie Wikipédie sa tieto udalosti v živote pápeža Inocenta III nikdy neudiali. Boli osudové, čo sa týka konečného rozsudku nad Rímskou cirkvou - pred Bohom, ako aj v dejinách ľudstva.
Vyplienenie Carihradu  
Podľa istého súčasného dejepisca, väčší zločin proti ľudskosti, ako bola štvrtá krížová výprava, neexistuje. Vyhlásil ju Inocent III, ktorý o štyri roky neskôr zahájil genocídu Katarov.
Svätý Bernard  
Príspevok Sv. Bernarda k večnej sláve cirkvi: Cez smrť pohana kresťan nadobúda večnú slávu, lebo takým skutkom oslavuje Krista.
Arnaud Amaury  
Nesmierna milosť kresťanskej lásky na rozkaz pápeža Inocenta III obyvateľom Languedoku, ako ju uskutočnil Arnaud Amaury. Skvelá práca James McDonalda, ktorá nasýti aj náročnejšiu myseľ so záujmom nielen o stredovek.
Šimon z Montfortu   
Odvážny vojak a skvelý taktik, ktorý pri obliehaní mesta Toulouse zomrel z rúk žien a detí.
Planéty neklamú  
Na základe mimoriadneho záujmu o Corascendiin horoskop vo svete, sa táto informácia od 23.07.2011 sprístupnila aj v slovenskom jazyku.
Kopti  
Kopti a ich prínos ku kresťanstvu.

 sitemap © Corascendea 2000- sitemap