Pierre Pierre, who replica handbag 185cm tall, gucci replica handbags the "Diamond King" in his hermes replica handbags . He has been selected as one of the handbag replica most beautiful 50 people in the "People" magazine. It is also known as replica handbags most elegant and quiet in the world. Unforgettable prince.Prelom Epochy  
Morálny dopad obetného baránka, Posledný Súd a Nová Fáza.
Boh a Apokalypsa  
Vysvetlenie Apokalypsy s úlohou Boha.
Tretia Duša  
Tretia Božská Duša, alebo Duch Svätý vysvetlený racionálne.
Rímska cirkev v Biblii  
Biblia jednoznačne odhaľuje v Rímskej cirkvi Satana.
Viera proti Sile Poznania  
Katarské martýrstvo vysvetlené zo stanoviska Katarov. Verzia s menami 62 z 225 Katarov, ktorí zahynuli v Poli Upálených pri Montségure.
Merovejská Dynastia  
Význam a dopad Merovejskej Dynastie a Dagoberta II.
Snaha o novú cirkev  
Od prvých katarských perfektov Orleansu, cez vplyv Bogomilov a križiacku vojnu, k posledným Katarom stredoveku. Ponímanie a prežitie katarského učenia.
Genocída Katarov  
Tieto udalosti stvárnili politický život v Európe, ale na Slovensku cirkev dodnes o nich klame a v štátnych médiách sa o nich málo hovorí.
O Kataroch... zo slovenského pera  
Autor Vojtech Czobor zhrnul do štyroch strán historickú podstatu. Povinný materiál pre novicov a poteší aj znalca.
Kto je Katarom  
Nárok volať sa Katarom má len ten, kto ctí Božie Zákony vo svojich každodenných skutkoch.
Cirkevný boj proti Katarom  
Katarstvo stredoveku bolo výsledkom tisíc rokov snahy o poznanie pravej cesty k Bohu, na ktorú svet upozornil svojím príkladom Kristus. Verzia s doslovom z 29.12.12
Katarská cesta  
Okcitánia poznala pojem, ktorý moderné jazyky nepoznajú; bola to katarská cesta cti.
Politické pozadie genocídy Katarov  
Languedok pred albigénskou vojnou a dopad genocídy Katarov.
Oheň a Svetlo  
Autor románu Oheň a Svetlo, Glen Craney, rozoberá skutočnú príčinu, prečo RKC trvala na úplnom vyhubení Katarov.
O Veľkej Esklarmonde Katarov  
Esklarmonda Svätica a jej neter Esklarmonda Hrdinka splynuli do jednej historickej osobnosti, Veľkej Esklarmondy Katarov. Tu sú ich príbehy.
Templrski Rytieri  
Templrski rytieri, spojenie s katarstvom a s Turnskym pltnom.
Katari evidovan ako heretici  
Dnes by sa ich nzory povaovali za logick a opodstatnen. Kvli sile katarstva, cenzra ru akkoľvek pravdu o Kataroch.
Nvrat Katarov  
Nvrat Katarov sa uskutočnil. Katarstvo je jedinm pravm učenm o Bohu a mieste človeka vo Vesmre. Na rozdiel od nantenej dogmy, katarstvo je učenm osvietenho uvedomelho človeka.
Rímskokatolícka cirkev  
Rímskokatolícka cirkev a proti-katarská propaganda, s dodatkom o Koptskej cirkvi.
Pragmatický pohľad na Katarov  
Potlačenie katarstva bolo otázkou obhajoby feudálneho systému, nie viery. Brian Creese, ľahko editované.
Pápežská stolica predstavuje rúhačstvo  
Biblia potvrdzuje, že Peter nebol prvým pápežom a rímska cirkev nemá právo volať sa pravou cirkvou.
Kto splodil katolícku cirkev  
Rímsku katolícku cirkev splodili satanisti a ona je predstaviteľom Satana na Zemi
Katolícke a Katarské stanoviská  
Katari a ich učenie v Languedocu – Katolícke a Katarské stanoviská.
Turínske plátno  
Vysvetlenie záhady Turínskeho plátna. Trojjediná tvár Boha. Logika podvodu. Tento článok mení náhľad na podstatu súčasnej kresťanskej cirkvi. Verzia z 03.11.2014.
Zánik Templárov  
Zánik Templárov, naplnenie de Molayovej kliatby, bol Nostradamus tajným Templárom, a odkiaľ piatok trinásteho pochádza.
Rímska inkvizícia stredoveku  
Ako pápeži prekrúcali zákony, aby špinavú prácu za nich vykonávali svetské úrady.
Svätá Inkvizícia  
Horor inkvizície neminul vlastný domov a jej dozvuky dodnes.
Vývoj Kresťanstva  
Od prenasledovaných nasledovníkov Krista k zakladateľom cirkvi so štátnym aparátom násilia.
Jaskyňa Lombrives  
Katedrála Katarov v Pyrenejskej jaskyni, kde bolo 510 verných Katarov zamurovaných zaživa v roku 1328.
Obete organizovaného kresťanstva  
Historický prehľad, genocída domorodcov Ameriky, cirkev v konfliktoch dvadsiateho storočia - prebrané zo svetových zdrojov. sitemap © Corascendea 2000- sitemap